Centrale verwarming

Comfort speelt een grote rol in ons dagelijks leven. De aanwezigheid van een centrale verwarming (cv) en dus een goede warmwatervoorziening is hierbij een belangrijke factor. We installeren verschillende soorten verwarmingstoestellen in combinatie met afgiftesystemen, namelijk: verwarming d.m.v. radiatoren of convectoren en vloer- en wandverwarming. Hierbij zijn diverse combinaties mogelijk. Ook zijn we ervaren in het toepassen van aardwarmte-installatie werken.

Service

Voor een goede werking van uw verwarmingsinstallatie en behoud van het comfort is onderhoud noodzakelijk. Hiervoor kunt u natuurlijk ook bij ons terecht.

Onderhoud aan uw cv ketel houdt in:

  • Reinigen warmtewisselaar.
  • Reinigen brander.
  • Reinigen ventilator.
  • Reinigen condensafvoer.
  • Visuele controle rookgas afvoer en appendage op lekkage.
  • Controle van de verbranding door rookgas analyse.
  • Controle van de beveiligingen.

Voor reinigen van uw mechanische ventilator en het kanalen systeem hiervan kunt u ook bij ons terecht.
De gasinstallatie in uw woning kunnen we ook testen op lekkage en eventuele lekkage opsporen en verhelpen.

Voor meer informatie zie de pagina service & onderhoud.